22.8.2020 sa v Třebíči konal 70. ročník tradičných chodeckých pretekov Okolo Máchova jezírka. 

Je smutné, že takto významný ročník pretekov dokázal prilákať na trať v príjemnom prostredí Libušinho údolia  " len " 16 pretekárov, z čoho bolo 5 pretekárov z MŠK Borský Mikuláš. Počasie počas pretekov bolo ako z rozprávky aj keď sa celkom výrazne po 12 hodine otepľovalo.

Je to na zamyslenie pre funkcionárov na českej strane, ktorí riadia chodecké súťaže, že sa nedokážu nejakým spôsobom povzniesť a do pretekov na Morave zaradiť niektorú z ligových chodeckých súťaží družstiev aspoň II. ligy (3 preteky zo 4 sa uskutočňujú pri Prahe).

Organizátor by mal tak isto ponúknuť možnosť veteránom štartovať na kratších tratiach s uvedením tejto skutočnosti v propozíciách a nie túto situáciu riešiť na mieste.

Všetci vieme, že tento rok je " tuze zvláštní " a že takýto stav je len prechodný.

 

Přílohy