Vzhľadom k súčasnému stavu medzi Českom a Slovenskom organizátori MSCHP 2020 pristúpili k možnosti pretekania tzv. virtuálnym spôsobom. Podmienkou je absolvovanie predpísanej dĺžky v daný deň či už pri Záhoráckej 20 alebo Juranskej 5, alebo oboch. 

Absolvovať virtuálne preteky môžete individuálne alebo skupinovo.

Žiadame všetkých pretekárov, aby sledovali vývoj situácie v Čechách a na Slovensku.

Zároveň vás žiadame, aby ste rešpektovali nariadenia a usmernenia úradov v oboch krajinách a organizačných výborov pretekov.

Organizačný výbor Juranskej 5 sa bude všetkými silami snažiť o usporiadanie pretekov a vyhlásenie MSCHP 2020 v súlade s platnými usmerneniami platnými na Slovensku v danom čase.

Žiadame všetkých pretekárov, aby sledovali vývoj situácie v Čechách a na Slovensku.

Zároveň vás žiadame, aby ste rešpektovali nariadenia a usmernenia úradov v oboch krajinách a organizačných výborov pretekov.

Organizačný výbor Záhoráckej 20 sa bude všetkými silami snažiť o usporiadanie pretekov v súlade s platnými usmerneniami platnými na Slovensku v danom čase.

Vzhľadom k neštandartnej situácii spôsobenej pandémiou Covid19 a následným prekladaním pretekov či už na dráhe alebo na ceste organizátori MSCHP pristúpili k zmene pravidiel pri konečnom vyhodnocovaní MSCHP 2020.

V sobotu večer jsem sledovala, jaké počasí nám předpovídají na neděli a věřte, že jsem se trochu polekala. Předpověď zněla: velice silný vítr – orkán a prudký déšť. Po ránu vedla moje cesta na orelský sportovní areál, abych začala připravovat už 5. ročník Chůze ve Vyškově. Říkám si „Počasí, covid...“, co ještě nám bude znemožňovat pořádat závody? Přijdou na závody vůbec lidé? Hlavou se mi honila spousta otázek… A nakonec závodníci i diváci přišli a počasí vydrželo!

Organizátori 23. ročníka Medzinárodného chodeckého mítingu v Hlohovci všetkých srdečne pozývajú 12.9.2020 do Zámockej záhrady.

Propozície v prílohe.

22.8.2020 sa v Třebíči konal 70. ročník tradičných chodeckých pretekov Okolo Máchova jezírka. 

Je smutné, že takto významný ročník pretekov dokázal prilákať na trať v príjemnom prostredí Libušinho údolia  " len " 16 pretekárov, z čoho bolo 5 pretekárov z MŠK Borský Mikuláš. Počasie počas pretekov bolo ako z rozprávky aj keď sa celkom výrazne po 12 hodine otepľovalo.

22.8.2020     Okolo Máchova jezírka - Třebíč, Libušino údolí

30.8.2020     Chúze ve Vyškově - Vyškov, stadion Orla

12.9.2020     Chodecký míting - Hlohovec, Zámocká záhrada

3.10.2020   Záhorácka 20 - Borský Mikuláš, Základná škola

4.10.2020   Juranská 5 - Borský Svätý Jur, Obecný park

XX.XX.2020 Chodecký míting - Lukov***

*** ku dnešnému dňu nevieme odozvu od organizátora z Lukova, či sa preteky uskutočnia!!!

Upozorňujeme na zmenu termínu chodeckých pretekov v Borskom Mikuláši a v Borskom Svätom Jure, ktorú si vyžiadali zmeny v rankingu Svetovej atletiky. 

22.8.2020     Okolo Máchova jezírka - Třebíč, Libušino údolí

30.8.2020     Chúze ve Vyškově - Vyškov, stadion Orla

13.9.2020     Chodecký míting - Hlohovec, Zámocká záhrada

3.10.2020   Záhorácka 20 - Borský Mikuláš, Základná škola

4.10.2020   Juranská 5 - Borský Svätý Jur, Obecný park