Vzhľadom k neštandartnej situácii spôsobenej pandémiou Covid19 a následným prekladaním pretekov či už na dráhe alebo na ceste organizátori MSCHP pristúpili k zmene pravidiel pri konečnom vyhodnocovaní MSCHP 2020.

Nové znenie pravidla č.4.                                                                                                                                                            V súťaži jednotlivcov sa do konečného poradia sa započítavajú body z 5 najlepšie hodnotených pretekov každého štartujúceho. Aby bol pretekár zaradený do celkového hodnotenia MSCHP 2020 musí absolvovať minimálne 5 pretekov.

Pôvodné znenie pravidla č.4.                                                                                                                                                        V súťaži jednotlivcov sa do konečného poradia sa započítavajú body z 8 najlepšie hodnotených pretekov každého štartujúceho. Aby bol pretekár zaradený do celkového hodnotenia MSCHP 2020 musí absolvovať minimálne 4 preteky a finále a z toho minimálne 2 preteky v Čechách (pretekár zo Slovenska) alebo na Slovensku (pretekár z Čiech).

 

Nové znenie pravidla č.6.                                                                                                                                                         V súťaži zmiešaných družstiev môže štartovať neobmedzený počet pretekárov minimálne v 2 kategóriách, pričom sa do hodnotenia zarátavajú  len 2 najlepšie umiestnení pretekári. V prípade, že klub prihlási 2 a viac družstiev, musí zaslať menovitú prihlášku každého družstva. Aby bolo družstvo zaradené do celkového hodnotenia MSCHP 2020 musí absolvovať minimálne 5 pretekov.

Pôvodné znenie pravidla č.6.                                                                                                                                                               V súťaži zmiešaných družstiev môže štartovať neobmedzený počet pretekárov minimálne v 2 kategóriách, pričom sa do hodnotenia zarátavajú  len 2 najlepšie umiestnení pretekári. V prípade, že klub prihlási 2 a viac družstiev, musí zaslať menovitú prihlášku každého družstva. Aby bolo družstvo zaradené do celkového hodnotenia MSCHP 2020 musí absolvovať minimálne 4 preteky a finále.

O mieste a spôsobe záverečného vyhodnocovania Vás budeme informovať neskôr.