Datum závodu
Místo
Vyškov

 středa 8. května 2019 v 10 hodin                   

Atletický a fotbalový stadion Vyškov, Mlýnská 737/10

Ředitel závodu:   Roman Weiter

Hlavní rozhodčí:  Anna Málková

PŘIHLÁŠKY PŘEDEM : do pondělí 6. května 18h na e-mail: romanweiter@seznam.cz  , případně v den závodu za vyšší startovné

PREZENTACE: Začátek – 9h; Ukončení - vždy 20 min. před startem dané kategorie

STARTOVNÉ:Děti + dorost : předem – neplatí; v den závodu - 50,- Kč                              

Junioři + Dospělí: předem - 50,- Kč v den závodu - 100,- Kč                              

členové Orla Vyškov – neplatí ŠATNY:                 

V prostorách pod tribunou ( slouží pro převlečení, za ztráty poř

ČASOVÝ POŘAD:

 500m   Minipřípravky             ( 2010 a mladší )   10:00                              

 1000m Přípravka                    ( 2008 a 2009 )       10:10                             

 2000m Mladší žactvo             ( 2007 – 2006 )       10:25                               

3000m Starší žactvo              ( 2005 – 2004 )       10:50                               

5000m  Ženy = / Ž, Dky, Jky / ( 2003 a starší )     11:30                                   

5000m Muži  = / M, Dci, Jři /  ( 2003 a starší )      11:30 případně 12:15

Pořadatel si vyhrazuje právo časový pořad upravit dle počtu přihlášených závodníků.

OBČERSTVENÍ:  Bude zajištěno v prostorách stadionu

VÝSLEDKY:       

 Tištěné v místě prezentace a na webových stránkách: www. atletika.cz, www.orlikvyskov.wordpress.com, www.mschp.cz VYHLÁŠENÍ:       Pod tribunou. Ihned po zpracování výsledků.                            

Ceny dle možnosti pořadatelů. UPOZORNĚNÍ:   Za zdravotní stav zúčastněných sportovců odpovídá vysílající složka nebo závodník sám. U startujících dětí zodpovídájí jejich zákonní zástupci!!!

INFORMACE:       www.orlikvyskov.wordpress.com  ,Anna Málková, mobil 773 995 663, e-mail: annamal187@seznam.cz,případně Roman Weiter na tel. čísle 774 22 11 76