Datum závodu
Místo
Borský Mikuláš

 
Majstrovstvá Slovenska mužov a žien v chôdzi na 10km, juniorov a junioriek v chôdzi na 10km Majstrovstvá Slovenska v chôdzi veteránov a veteránok na 5km Majstrovstvá Západoslovenského atletického zväzu  Moravsko – slovenský chodecký pohár 2019
 Usporiadateľ z poverenia Slovenského atletického zväzu a Západoslovenského atletického zväzu  Junior club Borský Mikuláš a Obec Borský Mikuláš 
 Patronát predseda Národnej rady Slovenskej republiky JUDr. Andrej Danko
 Hlavní funkcionári Predseda OV:   Ján ZÁHONČÍK     mob.: +421905490537     email: jakobm@post.sk     Riaditeľ pretekov: Ing. Roman GAZÁREK     mob.:+421905825917     email: romangazarek68@gmail.com Manažér pretekov:  Mgr. Dana GAŠPÁRKOVÁ     mob.: +421911523424     email: d.dacka@gmail.com  Technický riaditeľ:  Jozef BAĎURA Vedúci rozhodca: Ing. Jozef MALÍK Vrchník chôdze: Juraj MALÍK
 
 
PROGRAM 50. ROČNÍKA  ZÁHORÁCKEJ DVADSIATKY                     
 12:30   Otvorenie pretekov 

12:45  Slávnostné otvorenie

13:15  1km prípravka chlapci   2010 a mladší   1km prípravka dievčatá   2010 a mladšie

13:35  1km najmladší žiaci    2008 – 2009 MZSAZ  1km najmladšie žiačky   2008 – 2009 MZSAZ 

13:45  Vyhlasovanie výsledkov 1km

14:00  2 km mladší žiaci    2006 – 2007 MZSAZ  2 km mladšie žiačky    2006 – 2007 MZSAZ

14:20  3 km starší žiaci    2004 – 2005 MZSAZ 3 km staršie žiačky    2004 – 2005 MZSAZ

14:50  Vyhlasovanie výsledkov 2km a 3km

15:15  5 km dorastenci    2002 – 2003 MZSAZ 5km dorastenky   2002 – 2003 MZSAZ  5 km veteráni    1.6.1984 a starší MSR 5 km veteránky   1.6.1984 a staršie  MSR 5km juniori, muži MSCHP 5km juniorky, ženy MSCHP

15:55  500m    Chodecké legendy

16:05  Vyhlasovanie výsledkov 5km

16:50  10 km juniori    2000 – 2001   MSR 10km juniorky    2000 – 2001   MSR 10 km muži        MSR 10 km ženy        MSR

18:15   Vyhlasovanie výsledkov 10km

TECHNICKÉ USTANOVENIA
 
Prihlášky. Prihlášky sa zasielajú vopred, do 25.mája.2019 na emailovej adrese zahoracka20@gmail.com. Pretekári a pretekárky zo SR v kategórii juniori, juniorky, muži, ženy, veteráni, veteránky uvedú v prípade záujmu štart na MSR a MZSAZ. Do MSR a MZSAZ sa môžu prihlásiť len pretekári registrovaní v SAZ.
 
Prezentácia a kancelária pretekov.   Bude otvorená v sobotu 1. júna 2019 od 10:00 hod. do ukončenia pretekov v Základnej škole Borský Mikuláš vo vyznačených priestoroch. V sobotu 1.júna 2019 do 12:30 hod. musí byť potvrdený štart každého pretekára.
 
Šatne a sprchy. Šatne, sprchy a WC pre pretekárov budú v telocvični základnej školy. Za odložené veci organizátor nezodpovedá.
 
Štart pretekárov. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, zodpovedajú za svoj zdravotný stav. Za zdravotný stav detí do 18 rokov zodpovedajú rodičia, tréneri alebo vedúci výprav. Štart pretekára so zdravotnými pomôckami alebo prístrojmi musí byť oznámený riaditeľovi pretekov a vedúcemu rozhodcovi do 12:30 hod. Pretekári a pretekárky môžu štartovať v disciplínach len v rámci „Rozsahu pretekania sa v SAZ“ svojej vekovej kategórie platnej od 1.1.2019.
 
Rozcvičovanie. Pretekári sa môžu rozcvičovať do 12:30 na pretekárskej trati, po 12:30 len mimo pretekárskej trate