Datum závodu
Místo
Hlohovec

„Medzinárodný chodecký míting 2019“ Moravsko-slovenský chodecký pohár
 
Dušan Genov – riaditeľ pretekov                  

Ing. Jozef Burcl  – predseda OV
 
Termín a miesto: 02.06.2019 Hlohovec – Zámocká záhrada     

                            štart a cieľ pred amfiteátrom, certifikovaná trať 1km

Usporiadateľ:       PAIR s.r.o., AK Bojničky, CVČ Dúha, Mesto Hlohovec 

Funkcionári:         Predseda organizačného výboru: Ing. Jozef Burcl                         

Riaditeľ pretekov: Dušan Genov                                

Technický riaditeľ: Michal Knotek                              

Hlavný rozhodca: Ing. Martin Balla 

Disciplíny a časový rozpis:  

11:00 – slávnostné zahájenie                                

11:05 – neregistrované deti a dospelí 500 m                                

11:10 – prípravka: žiačky a žiaci 1 km (2010 a mladší)                               

  11:20 -  najmladšie žiačky a žiaci 1 km (2008 a 2009)                                

11:30 – mladšie žiačky a žiaci 1 km (2006-2007)                                

11:40 – staršie žiačky a žiaci 2 km (2004-2005)                                

12:00 – dorastenky, dorastenci 3 km (2002-2003)                                               

             veteránky, veteráni 3 km (1984 a starší)                                

12:00 -  juniorky, juniori 5 km (2000-2001),                                              

             ženy, muži 5 km (1999 a starší)                                                                             

  Vyhlasovanie víťazov - priebežne

Prihlášky:              do 25.05.2019 na e-mailovú adresu:                                  jozef.burcl@zoznam.sk

Prezentácia a  kancelária: budova amfiteátru od 9:30 do ukončenia pretekov

Šatne:                    budova kúpaliska so vstupom zo zámockej záhrady Parkovanie: ul. Nábrežie Andreja Hlinku na parkovisku pred hlavným vstupom do zámockej záhrady od rieky Váh

Zdravot. služba:  Poliklinika Hlohovec Úhrada: pretekári štartujú na náklady vysielajúcej zložky Strava: občerstvenie v areáli amfiteátru a kúpaliska Odmeny: Všetci zúčastnení pretekári obdržia upomienkovú cenu.                                 

Pretekári na prvých troch miestach získavajú pohár, vecnú cenu  cenu.    V kategórii mužov a žien získavajú pohár i finančnú odmenu:  1.miesto – 60 €, 2.miesto – 50 €, 3.miesto – 40 €. 

Dušan Genov – riaditeľ pretekov                            Ing. Jozef Burcl  – predseda OV